SPELREGELS

Met zo veel mensen wandelen kan niet zonder een aantal duidelijke afspraken. Alleen zo kan het een gezellig en veilig evenement voor alle wandelaars en iedereen in de wijk blijven. Lees de regels en afspraken daarom goed door.

Het evenement is bedoeld voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar, met voldoende begeleiding van volwassenen. Kinderen lopen dus nooit zelfstandig deze vierdaagse.

De kosten van het evenement zijn €3,- per kind. Dit moet voor aanvang worden betaald en geeft recht op deelname aan de tocht en een welverdiende officiële medaille. Ouders en/of (school)begeleiders lopen gratis mee.

Dit jaar zijn er 3 te lopen afstanden, namelijk de 3km, 5km of 10 km.

De 10km wordt zelfstandig gelopen onder begeleiding van een volwassene. Hiervoor zullen straten en kruispunten niet speciaal voor de Noord4daagse worden afgesloten. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze de gewone, openbare verkeers- en gedragsregels volgen. Dit vraagt meer zelfstandigheid en staat daarom alleen open voor leerlingen uit groep 6 en hoger.

Aanwijzingen van de politie, verkeersregelaars, de marsleider, de organisatoren en de vrijwilligers dienen altijd te worden opgevolgd. Ze er voor de veiligheid van iedereen en dus belangrijker dan alle volgende regels. Het niet opvolgen van de aanwijzingen kan leiden tot uitsluiting van deelname.

We lopen op de stoep en niet op de straat.

We nemen afval mee, gooien dit in de vuilnisbak of in de vuilniszak van de routebegeleider.

We zijn saamhorig, gezellig en tolerant voor elkaar. Overlast en asociaal gedrag is ongewenst en kan leiden tot uitsluiting van deelname.

We lopen in een stoet en sluiten zoveel mogelijk aan bij de rest. De Noord4Daagse is geen wedstrijd, groepen mogen elkaar dan ook niet inhalen en we rennen niet.

De laatste avond komen de drie afstanden 1 kilometer voor de finish samen, zodat we samen kunnen afsluiten. Ouders die niet hebben meegelopen staan tijdens de intocht langs de kant en wachten daar tot de lopers binnen zijn.

De organisatie is niet aansprakelijk voor gestolen, beschadigde of verloren voorwerpen.

En natuurlijk als allerbelangrijkste regel, we hebben veel plezier en maken er weer een gezellige Noord4Daagse van!