Selecteer een pagina

Om dit evenement goed en voor ieder plezierig te laten verlopen heeft de Noord4daagse een paar eenvoudige spelregels opgesteld.

Het evenement is bedoeld voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Voor hen staat deelname open, mits zij begeleid worden door ouders en/of (school) begeleiders. Kinderen lopen dus niet zelfstandig deze vierdaagse

 

De kosten van het evenement zijn € 2,50 per kind. Dit moet voor aanvang worden betaald en geeft recht op deelname aan de tocht en een (welverdiende) medaille. Ouders en/of (school)begeleiders lopen gratis mee.

 

Dit jaar zijn er 3 te lopen afstanden, namelijk de 3km, 5km of10 km. Voor kinderen vanaf groep 6 staat deelname open van de 10km. Bij de 10km zullen sommige straten en kruispunten op deze route niet speciaal voor de Noord4daagse zullen worden afgezet. Deelnemers aan deze afstand zullen dus op deze stukken van de route de gewone en openbare verkeerd & gedragsregels moeten volgen. Dit vraagt meer zelfstandigheid en staat daarom alleen open voor groep 6’ers.

 

Aanwijzingen van de politie, verkeersregelaars, de marsleider, de organisatoren en de vrijwilligers dienen ten alle tijde worden opgevolgd. Het niet opvolgen van de aanwijzingen kan leiden tot uitsluiting van deelname. De organisatie is niet aansprakelijk voor gestolen, beschadigde of verloren voorwerpen. Informatie en bereikbaarheid Voor vragen of aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Raymond van den Broek, bereikbaar op 06-28506815

Marsleiding, routebegeleiders, ouders, (school) begeleiders zien erop toe dat deelnemers zich aan een aantal gedragsregels houden.

Dit zijn:

  1. We lopen op de stoep en niet op de straat
  2. We nemen afval mee, gooien dit in de vuilnisbak of in de vuilniszak van de routebegeleider
  3. We verkiezen saamhorigheid, gezelligheid en tolerantie boven overlastgevend, ongewenst en asociaal gedrag wordt (dit ter beoordeling van de leiding ter plaatse)
  4. We lopen in een stoet en sluiten zoveel mogelijk aan bij de rest.